Медичні терміни: А Б В Г Д Е Є Ж З І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Цікаві медичні статті:
Розрізняють три клінічні форми мезіального прикусу
Гострий бронхіт небезпечний ускладненнями
Атеросклероз: симптоми, лікувальна профілактика
"Застуда" на губах: лікування противірусне, симптоматичне
Спеціальне, радикальне, паліативне і симптоматичне лікування
Бородавка на грудях: виявляємо і лікуємо!
Антисептика і асептика. Історія.
Гормони коркового речовини надниркових залоз
Дієта при цукровому діабеті
Профілактика карієсу зубів
Надзвичайна ситуація, аварія та катастрофа. Періоди ліквідації медико-санітарних наслідків
Вкладка (вкладки) - мікропротез
Основні профілактичні заходи по періодах формування жувальної системи
Етіологія та патогенез раку молочної залози
Життя без проблем або як лікувати геморой
Мікоплазмоз: причини, особливості, лікування
Цілющий борсуковий жир: застосування при застуді
Пластика судин
Статистика
На порталі: 7
З них гостей: 7
І користувачів: 0
Закон України про донорство

Закон України про донорство

Про донорство крові та її компонентів

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 23, ст.183)
{Вводиться в дію Постановою ВР N 240/95-ВР від 23.06.95,
ВВР, 1995, N 23, ст.184}
{Із змінами, внесенними Відповідно до закону
N 395-XIV (395 - 14) від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.68
N 2120-III (2120 -14) від 07.12.2000, ВВР, 2001,, N 2-3, ст.10
N 2650-III (2650-14) від 11.07.2001, ВВР, 2001,, N 44, ст.231
N 2905-III (2905 -14) від 20.12.2001, ВВР, 2002,, N 12-13, ст.92
N 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003 N 10-11, ст.86
N 2177-IV (2177-15) від 16.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.88
N 3108-IV (3108-15) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18
N 3421-IV (3421 -15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
N 5460-VI (5460 - 17) від 16.10.2012
N 5492-VI (5492-17) від 20.11.2012} <br> {У тексті Закону слова "Міністерство охорони здоров'я України"
в усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади, що здійснює формування державне політики
в сфері охорони здоров'я "у відповідних відмінку;
слова "державне влади" замінено словами
"Виконавчої влади" Згідно із Законом N 5460-VI (5460 -17)
від 16.10.2012}

Розвиток донорства крові та її компонентів є важливим
соціально необхідною справою держави. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з розвитком донорства
крові та її компонентів, забезпеченням комплексу соціальних,
економічних, правових і медичних заходів по організації
донорства в Україні та задоволення потреб охорони здоров'я в
донорської крові, її компонентах і ?? препаратах.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство України про донорство крові
і її компонентів
Законодавство України про донорство крові та її компонентів
складається з цього Закону та Інших актів законодавства,
видаються відповідно до нього, і визначає: основні принципи організації донорства крові та її
компонентів; права і обов'язки донорів крові та (або) її компонентів
(Далі - донорів), закладів охорони здоров'я, підприємств, установ,
організацій у зазначеній сфері; порядок затвердження та фінансування державних цільових і
місцевих програм розвитку донорства крові та її компонентів;
{Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесенними Законом
N 3421 - IV (3421-15) від 09.02.2006} порядок діяльності установ, закладів охорони здоров'я та
підприємств, що здійснюють взяття, переробку, зберігання та
застосування донорської крові та її компонентів, реалізацію їх та
виготовлених з них препаратів (далі - препаратів); порядок організації і здійснення контролю за якістю крові,
її компонентів, препаратів, що виготовляються з них, та
консервують розчинів; порядок забезпечення споживачів донорською кров'ю, її
компонентами і препаратами; порядок обміну донорською кров'ю, її компонентами,
препаратами та вивезення їх за межі України.
Стаття 2. Принципи донорства крові та її компонентів
Донорство крові та її компонентів - добровільний акт
волевиявлення людини, який полягає в даванні крові або її
компонентів для подальшого безпосереднього використання для
лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або
використання в наукових дослідженнях. Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України
старше 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в
якого немає протипоказань, визначених центральним органом
виконавчої влади, що здійснює формування державне політики в
сфері охорони здоров'я. Особи, хворі на інфекційні хвороби, що
можуть передаватися через кров, або інфіковані збудниками таких
хвороб, можуть залучатися до виконання донорської функції лише у
випадку подальшого використання отриманих від них крові та (або) її
компонентів Виключно для проведення наукових досліджень,
виготовлення діагностикумів гідної продуктів, не
призначаються для введення реципієнта. Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється
Лише за умови, що здоров'ю донора не завдається шкода. За особистим визначенням донора давання крові та (або) її
компонентів може здійснюватися безоплатно або з оплатою порядок
якої встановлюється Кабінет міністрів України. За бажанням будь-якого дееспособн особи в порядку,
встановлюється Кабінет міністрів України, за його рахунок може
здійснюватися заготівля та зберігання власної крові та (або) її
компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від
другий донорів, з метою використання їх у необхідних випадках для
надання медичної допомоги такому особі, членам його сім'ї або другої
особам.
Стаття 3. Державні цільові та місцеві програми розвитку
донорства крові та її компонентів {Назва статті 3 в редакції Закону N 3421-IV (3421-15) від
09.02.2006}
Державні цільові програми розвитку донорства крові та її
компонентів затверджуються Кабінет міністрів України у відповідність
до його компетенції. {Частина перша статті 3 в редакції Закону
N 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006} Програми розвитку донорства крові та її компонентів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
областними, Київської та Севастопольська міських порадами. {Частина друга статті 3 із змінами, внесенними Законом
N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}
Стаття 4. Фінансування заходів щодо розвитку, організації
і пропаганді донорства крові та її компонентів
Фінансування заходів щодо розвитку, організації та пропаганди
донорства крові та її компонентів здійснюється на основі
державних цільових програм розвитку донорства крові та її
компонентів, відповідних програм Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя за рахунок коштів державно
бюджету України, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, а також
за рахунок благодійних внесків. {Частина перша статті 4 із
змінами, внесенними Відповідно до Закону N 3421-IV (3421-15) від
09.02 .2006, N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} Прибуток, отриманий від реалізації заготовлених і
перероблених донорської крові та її компонентів, а також від
реалізації виготовлених з них препаратів, що направляється на
фінансування програм розвитку донорства крові та її компонентів,
вдосконалення технологічної бази заготівлі, переробки та
зберігання донорської крові, її компонентів та препаратів,
пропаганди донорства середовища населення, оподатковується за
пільговими ставками в порядку, передбачено законодавством.
Юридичні та фізичні особи, які здійснюють благодійну діяльність,
спрямовану на пропаганду і розвиток донорства крові та її
компонентів, Мають податкові та інші пільги у відповідність з
законодавства.
Стаття 5. Обов'язки органів виконавчої влади
і органів місцевого самоврядування по
розвитку, організації та пропаганди донорства
крові та її компонентів
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в
межах своїх повноважень забезпечують на підпорядкованих їм
територіях виконання відповідних програм розвитку донорства крові
і її компонентів, фінансування та матеріально-технічне
забезпечення державних установ та закладів охорони здоров'я,
здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її
компонентів, а також надання донорам пільг, встановлених
законодавством України. {Стаття 5 із змінами, внесенними Відповідно до Закону N 5460-VI
(5460-17) від 16.10.2012}
Стаття 6. Обов'язки керівників підприємств, установ,
організацій, командирів (начальників)
воинск частин по сприяння донорства
крові та її компонентів
Керівники підприємств, установ, організацій, командири
(Начальники) воинск частин зобов'язані: сприяти установам та закладам охорони здоров'я в роботі по
залученню громадян до лав донорів; безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання
за їхніми заявами осіб, які є або із'явіли бажання стати донорами, в
дня відповідного медичного обстеження і здавання крові та (або) її
компонентів, за винятком випадків, коли відсутність донора на його
робочому місці або місці служби в Ці дні може призвести до загрози
життю або здоров'ю людей, до невиконання завдань, пов'язаних з
забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, в
істотної матеріальної шкоди або Інших тяжких наслідків; надавати безоплатно Необхідні приміщення для взяття крові та
(Або) її компонентів; вирішувати віднесені цим Законом до їх компетенції питання
в надання донорам пільг і компенсацій.
Стаття 7. Участь громадськості в організації та
пропаганді донорства крові та її компонентів
середовища населення
Товариство Червоного Хреста України, інші об'єднання
громадян, статутами яких передбачено сприяння охорони здоров'я
населення, можуть брати участь у виконанні державних цільових і
місцевих програм розвитку донорства крові та її компонентів, їх
фінансуванні, разом з органами і установами охорони здоров'я
здійснювати роботу по залученню громадян до лав донорів,
пропаганді середовища населення безкоштовною здачі крові і її
компонентів. {Стаття 7 із змінами, внесенними Відповідно до Закону N 3421-IV
(3421-15) від 09.02.2006}
Р о з д і л II
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ДОНОРА, гарантія
І ПІЛЬГИ, Надані
Стаття 8. Захист державою прав донора
Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров'я,
а також надає йому пільги. Посадові особи установ та закладів охорони здоров'я
зобов'язані проінформувати донора про його права та обов'язки і
порядок здійснення донорської функції. Медичне обстеження донора перед здаванням крові та її
компонентів і видача довідок про стан його здоров'я здійснюються
безкоштовно. На випадок зараження донора інфекційними хворобами або
виникнення у нього другий хвороб чи розладу здоров'я у зв'язку з
виконанням донорської функції донор підлягає обов'язковим
державно страхування. Порядок і умови такого страхування
встановлюються Кабінет міністрів України. Донору в порядку, встановленому законодавством,
відшкодовуються збитки, завдані йому ушкодженням здоров'я у
зв'язку з виконанням донорської функції, з урахуванням додаткових
витрат на лікування, Посилене харчування і на інші заходи,
спрямовані на його соціально-трудову та професійну реабілітацію. інвалідності донора, що настала у зв'язку з виконанням ним
донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок
трудового каліцтва або професійного захворювання. У разі смерті донора, що настала в результаті виконання
донорської функції, членам сім'ї померлого, які були на його
утриманні, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.
Призначення такої пенсії здійснюється у порядку та на умовах,
встановлених законодавством для призначення пенсії сім'ї
годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва або
професійного захворювання.
Стаття 9. Пільги, Надані донорам
У день здачі крові і (або) її компонентів, а також в день
медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати
донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі,
організації незалежно від форм власності з збереження за ним
середнього заробітку. Донори з числа студентів вищої навчальних
закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів в
Зазначені дні звільняються від занять. Після кожного дня здачі крові та (або) її компонентів, в
тому числі в разі здачі їх у вихідні, Святкові і неробочі дні,
донору надається додатковий день відпочинку із збереження за ним
середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути
приєднань до щорічно відпустки або використаний в інший час
Протягом року після дня здачі крові або її компонентів. У разі, коли за погодженням з керівництвом підприємства,
установи, організації, командуванням військової частини в день
здачі крові донор був залучений до роботи або несення служби,
йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереження за
ним середнього заробітку. У разі здачі крові і (або) її компонентів у період
щорічної відпустки Ця відпустка продовжується на відповідну
кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня
відпочинку за кожний день давання крові. Виплата середнього заробітку, зазначеного у частинах першій,
другий і третій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів
власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або <br> уповноваженого ним органу. Зазначені кошти відносяться до таких, які
направлений на благодійну діяльність. Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки,
видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та
(Або) її компонентів. Форми ЦИХ довідок і порядок їх видачі
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює
формування державне політики в сфері охорони здоров'я. У день здачі крові і (або) її компонентів донор
забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів
установи охорони здоров'я, що здійснює взяття у донора крові та
(Або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким
харчуванням відповідний заклад охорони здоров'я має відшкодувати
донору готівкову вартість відповідних наборів харчування. Норми харчування донорів та рекомендації щодо складання
відповідних наборів продуктів затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що здійснює формування державне політики в
сфері охорони здоров'я. Вартість наборів продуктів для харчування
донорів встановлюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
областними, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрації. {Частина восьма статті 9 із змінами, внесенними Законом
N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012}
Стаття 10. Додаткові пільги, Надані донорам у зв'язку
з систематично безкоштовними здачею крові
і її компонентів
(Дію частини першої статті 10 зупинено на 2003 рік Відповідно до
Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002) (Дію частини першої
статті 10 зупинено на 2002 рік Відповідно до Закону N 2905-III
(2905-14) від 20.12.2001) Донорам, які протягом року безоплатно
здали кров та (або) її компоненти в сумарний кількості,
дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по
тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням виплачується
в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора
незалежно від стажу роботи. Така пільга цим донорам надається
Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у
зазначеного кількості. Учень професійних навчально-виховних, студентам Вищої
навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та
(Або) її компоненти в сумарний кількості, що дорівнює двом разовим <br> максимально допустимим дозам, надається право на отримання
грошової допомоги в розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора. Засоби для надання цієї грошової допомоги передбачаються відповідними місцевими програмами розвитку донорства крові та її компонентів. Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів кількості, зазначеній у частинах першій та другій цієї статті, донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров'я, знаходяться в державній власності . Крім пільг, передбачених цією статтею, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги. {Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012} Стаття 11. Пільги, що надаються донорам - військовослужбовцям та курсантам військових навчальних закладів Донори крові та її компонентів з числа офіцерів, прапорщиків, мічманів та інших військовослужбовців мають право на пільги, передбачені статтями 9 і 10 цього Закону. (Частина перша статті 11 в редакції Закону N 2650-III (2650-14) від 11.07.2001) Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів, які є або виявили бажання стати донорами, в день здачі крові і (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження звільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби. У разі здачі донорами - військовослужбовцями строкової служби або курсантами військових навчальних закладів крові та (або) її компонентів у період відпустки, у вихідний або святковий день їм за бажанням надається інший день відпочинку, який може бути приєднаний до відпустки або використаний в інший час протягом року після здачі крові та (або) її компонентів. Після кожного дня здачі крові та (або) її компонентів донорам - військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових навчальних закладів надається додатковий день відпочинку.

Категорія: Терапія | Переглядів: 3044 | Рейтинг: 0.0/0
Поділіться статтею з іншими:

Акушерство Алергологія Анатомія людини Андрологія
Анестезіологія Біоетика, біобезпека Біологія Валеологія
Венерологія Відпочинок Вірусологія Гастроентерологія
Гематологія Гігієна Гомеопатія Дерматологія
Дієтологія Ендокринологія Епідеміологія Імунологія
Інфекційні хвороби Кардіологія Косметологія Мамологія
МНС Наркологія Невідкладна допомога Неврологія
Нетрадиційна медицина Нефрологія Онкологія Ортопедія
Отоларингологія Офтальмологія Педіатрія Перша допомога
Проктологія Пульмонологія Психіатрія Психологія
Радіологія Сексологія Стоматологія Терапія
Токсикологія Травматологія Шкідливі звички Урологія
Фармакологія Фізіологія Фізична культура Флебологія
Фтизіатрія Хірургія
Корисні лінки: Медичні книги | Медичні обстеження | Анатомія людини