Медичні терміни: А Б В Г Д Е Є Ж З І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Статистика
На порталі: 4
З них гостей: 4
І користувачів: 0
Лікування психотропними препаратами

Лікування психотропними препаратами

У 1952 р. французькі психіатри Ж. Делей і П. Денікер упер­ше повідомили про терапевтичний ефект хлорпромазину (лар-гактилу, аміназину) при різних формах психічних розладів і встановили особливості психотропної дії цього препарату. Це й започаткувало "психофармакологічнии етап" у розвитку психіатрії. Протягом наступних десятиліть синтезовано і впро­ваджено в психіатричну практику велику кількість психотроп­них препаратів. На сьогодні в усьому світі сихофармакотерапія вийшла на перше місце, витіснивши інші види лікування. Во­на стала головним методом, поєднавши психотерапію і соці­ально-реабілітаційні заходи в єдиний комплекс. Завдяки прос­тоті використання і відносній безпечності препаратів, а також індивідуальному спектру психотропної активності, психофармакотерапіяпорівняно з "шоковими" методами розширила межі і специфіку терапевтичного впливу. Змінився не тіль­ки вигляд психіатричних лікарень, але і відкрилися неабиякі можливості для лікування в позалікарняних (амбулаторних) умовах. Це сприятливо вплинуло на соціально-трудову ре­адаптацію хворих і перебіг психічних недуг. Особливий ме­ханізм психотропної дії властивий кожному препаратові. 

Психотропні препарати

Це пояснюється специфічним впливом лікарських засобів на функції різних структур центральної нервової системи (кору великого мозку, лімбічну систему і ретикулярну формацію), на нейромедіаторні системи (синтез, накопичення, звільнення,зв'язування і біотрансформація медіаторів або системи рецепторів). 
Патогенетична дія психотропних препаратів проявляється загальним редукуючим впливом на психічну хворобу, а також вибірковою, селективною, дією на певний спектр психопато­логічних проявів. 
Головний принцип психофармакотерапії — клінічно обґрун­тований і правильний вибір психотропного препарату для ліку­вання конкретного хворого. Терапію проводять індивідуально з одночасним урахуванням особливостей психопатологічної ха­рактеристики, динаміки недуги і спектру психотропного впли­ву застосовуваного окремо або в комбінації препарату. Цей принцип вимагає динамічного підходу до лікування, повсякчас­ного аналізу змін психопатологічної і соматичної симптомати­ки, що відбуваються під час психофармакотерапії, з відповідною корекцією тактики лікування, перегляду, вибору і дозування психотропних засобів. Тактика терапевтичного застосування антипсихотичних засобів (нейролептичних) залежить від стадії і характеру перебігу хвороби, а також чіткості психопатологі­чної симптоматики. За гострого і підгострого перебігу психіч­ної хвороби з яскравою симптоматикою лікування починають з парентерального введення великих доз лікарського засобу, а після поліпшення стану дозу зменшують і переходять на пероральне. У разі хронічних психічних розладів з нечітко вираже­ною симптоматикою лікування починають з призначення ма­лої дози препарату, яку за потреби поступово підвищують до середньої терапевтичної. Ефект у такому разі проявляється поступово й поволі, тому не слід поспішати змінювати призна­чення. 
Переважання в терапевтичному ефекті гальмівної або стимулювальноїдії дало підставу класифікувати всі психотропні засоби на психолептичні (нейролептичні або антипсихотичні, транквілізатори, нормотимічні) і психоаналептичні (антидеп­ресанти, психостимулятори, ноотропи), що визначає клінічну адекватність під час вибору показань до психофармакотера­пії. Проте седативні і активізуючі компоненти психотропної дії не завжди виступають у чистому вигляді. Так, серед ней­ролептичних засобів, транквілізаторів, а також антидепресан­тів виділяють препарати з переважно седативною і активізу­ючою дією. 
Категорія: Психіатрія | Переглядів: 2463 | Рейтинг: 0.0/0
Поділіться статтею з іншими:

Акушерство Алергологія Анатомія людини Андрологія
Анестезіологія Біоетика, біобезпека Біологія Валеологія
Венерологія Відпочинок Вірусологія Гастроентерологія
Гематологія Гігієна Гомеопатія Дерматологія
Дієтологія Ендокринологія Епідеміологія Імунологія
Інфекційні хвороби Кардіологія Косметологія Мамологія
МНС Наркологія Невідкладна допомога Неврологія
Нетрадиційна медицина Нефрологія Онкологія Ортопедія
Отоларингологія Офтальмологія Педіатрія Перша допомога
Проктологія Пульмонологія Психіатрія Психологія
Радіологія Сексологія Стоматологія Терапія
Токсикологія Травматологія Шкідливі звички Урологія
Фармакологія Фізіологія Фізична культура Флебологія
Фтизіатрія Хірургія
Корисні лінки: Медичні книги | Медичні обстеження | Анатомія людини