Медичні терміни: А Б В Г Д Е Є Ж З І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Статистика
На порталі: 5
З них гостей: 5
І користувачів: 0
Гігієна праці та виробнича санітарія

Гігієна праці та виробнича санітарія

Гігієна праці грунтується на вивченні виробничого середовища і його впливу на умови праці, здоров'я робітників із метою розробки комплексу організаційних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, необхідних для оздоровлення цих умов і підвищення продуктивності праці. Як наукова дисципліна гігієна праці - це база для практичної і законодавчої роботи в області санітарної охорони і гігієнічної раціоналізації праці.
Умови праці визначаються технологією виробництва, його організацією і трудовим процесом, з одного боку, і навколишнього працюючого санітарно-гігієнічною обстановкою - з іншого. Зокрема, до технології й організації виробництва відносяться механізація технологічних процесів, впровадження напівавтоматичних і автоматичних способів виробництва, дистанційного керування устаткуванням і т. д.
У тісному зв'язку з технологією виробництва знаходиться трудовий процес, що вимагає визначеної нервово-психічної напруги, напруги окремих органів і систем, положення тіла при роботі і т. д. До санітарно-гігієнічних умов праці відносяться: вплив на організм людини метеорологічного чинника (температури, вологості, швидкості руху повітря, барометричного тиску), забруднення повітря парами, газами, пилом, вплив шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючої радіації і т. д. Вплив на здоров'я вивчають за допомогою сучасних методів гігієнічної науки.
Виробнича санітарія (ГОСТ 12.0.002-74)-це система організаційних і санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають вплив шкідливих виробничих чинників.
Шкідливий виробничий чинник (шкідливий чинник) - виробничий чинник, вплив якого на працюючого приводить до захворювання.
Професійне захворювання - захворювання, викликане впливом на працюючого шкідливих умов праці.
Промислово-санітарна робота в СРСР проводиться органами Всесоюзної державної санітарної інспекції, так і системою міських, районних, обласних санітарно-епідеміологічних станцій, а також лікарями медико-санітарних частин підприємств, здоровпунктів, профспілок (страхові лікарі). Промислово-санітарна робота в нашій країні базується на матеріалістичному розумінні взаємовідносин організму і середовища, встановленому вченням В. П. Павлова.
Фактори виробничого процесу і зовнішнього середовища виробництва, які можуть чинити шкідливий вплив на здоров'я працюючих і їх працездатність, отримали назву «професійні шкідливості».

Санітарними нормами проектування промислових підприємств СН 245-71, ГОСТом 12.1.005-76 установлені суворі вимоги до охорони здоров'я і життя трудящих. Наприклад, забруднене повітря (парами, газами, пилом), що видаляється з виробничих приміщень, перед викидом в атмосферу має бути очищене і знешкоджене.
Норми санітарних розривів поширюються на підприємства з дуже гучним виробництвом (ГОСТ 12.1.003-76). Визначено санітарні розриви на установки ультрависокої (ГОСТ 12.1.001-75) і надвисокої частот. Для запобігання забруднення рік, озер і інших водойм виробничими стічними водами, що містять не тільки шкідливі, але отруйні і небезпечні для флори, фауни водойм і людей речовини, санітарними нормами і правилами передбачені спеціальні вимоги по очищенню і знешкодженню забруднених вод перед спуском (скиданням) їх в общесплавную каналізаційну систему. Встановлено визначені вимоги до споруд для очищення і знешкодження стічних вод. Очисні споруди і пристрої для скидання очищених і знешкоджених стічних вод повинні розташовуватися вниз за течією ріки з обов'язковим санітарним розривом між населеним пунктом і очисними спорудами.
Санітарними нормами і правилами визначені норми водоспоживання СНиП 11-31-74 по цехах підприємств, у яких враховується тепло, що виділяється в цехах, забрудненість тіла, а також виділяються пари, гази і пил. Встановлено норми водоспоживання на одного жителя селища або міста. При цьому визначені джерела водопостачання, місця забору, очищення, знешкодження і знезаражування вод і охорона водяних джерел. Встановлені охоронювані санітарні захисні зони. Воду для питних і побутових потреб забирають вгору за течією ріки по відношенню розташування селища і на відстані не менше встановленої санітарно-захисної зони (між місцем забору води і містом) з обліком використання ріки населеним пунктом. Крім того, установлена санітарно-захисна зона від місця забору води вгору за течією ріки з таким розрахунком, щоб потрапили у воду шкідливі забруднення при підході до місця забору води були цілком знешкоджені життєдіяльністю ріки (СНиП II 31-74). Виробнича санітарія регламентує застосування отруйних і шкідливих речовин на підприємствах у сільському і лісовому господарстві.

Категорія: Гігієна | Переглядів: 2711 | Рейтинг: 0.0/0
Поділіться статтею з іншими:

Акушерство Алергологія Анатомія людини Андрологія
Анестезіологія Біоетика, біобезпека Біологія Валеологія
Венерологія Відпочинок Вірусологія Гастроентерологія
Гематологія Гігієна Гомеопатія Дерматологія
Дієтологія Ендокринологія Епідеміологія Імунологія
Інфекційні хвороби Кардіологія Косметологія Мамологія
МНС Наркологія Невідкладна допомога Неврологія
Нетрадиційна медицина Нефрологія Онкологія Ортопедія
Отоларингологія Офтальмологія Педіатрія Перша допомога
Проктологія Пульмонологія Психіатрія Психологія
Радіологія Сексологія Стоматологія Терапія
Токсикологія Травматологія Шкідливі звички Урологія
Фармакологія Фізіологія Фізична культура Флебологія
Фтизіатрія Хірургія
Корисні лінки: Медичні книги | Медичні обстеження | Анатомія людини